Monthly archives: November, 2017

Các loại website phổ biến hiện nay

Các loại website phổ biến hiện nay

Các loại website phổ biến hiện nay Wesite tin tức  Một trong số các loại website phổ biến hiện nay là website tin tức. Ngày nay người dùng intenet thường hay lên mạng để truy cập vào website tin tức để theo dõi tình hình thời sự trong và ngoài nước. Nhờ vào các website …

Bộ chuyển đổi Unicode

Unicode Converter là một ứng dụng chuyển đổi Unicode dễ sử dụng có thể giúp bạn chuyển đổi hàng loạt các tài liệu mã hoá ansi / Unicode / không Unicode giữa bất kỳ bộ mã hoá ký tự nào và hỗ trợ Unicode (UTF-8 / UTF-16 / UTF-7 / UTF-32), GBK truyền thống của …

Các tính năng chính

Chuyển đổi các ký tự văn bản thành và từ bất kỳ mã hóa nào (bao gồm UTF-8, UTF-8 no bom, UTF-16le, UTF-16be, UTF-32le, UTF-32be, GBK giản thể của Trung Quốc, BIG5 truyền thống của Trung Quốc, Euc-jp, euc-kr của Hàn Quốc và nhiều hơn nữa, xem Danh sách mã hoá được hỗ trợ ) Nhanh chóng …