Các tính năng chính

  • Chuyển đổi các ký tự văn bản thành và từ bất kỳ mã hóa nào (bao gồm UTF-8, UTF-8 no bom, UTF-16le, UTF-16be, UTF-32le, UTF-32be, GBK giản thể của Trung Quốc, BIG5 truyền thống của Trung Quốc, Euc-jp, euc-kr của Hàn Quốc và nhiều hơn nữa, xem Danh sách mã hoá được hỗ trợ )
  • Nhanh chóng chuyển đổi hàng loạt tài liệu, hỗ trợ thư mục con , nó có thể xử lý hàng ngàn file trong vài phút!
  • Bạn có thể chuyển đổi các ký tự dòng mới sang định dạng dòng mới của DOS (CR / LF) , Unix (LF), Mac (CR) hoặc chọn không chuyển đổi định dạng dòng mới của nguồn.
  • bạn có thể sử dụng bộ lọc tập tin, bao gồm các từ và loại trừ các từ trong tên tệp tin hoặc đường dẫn tệp để lọc tệp.
  • tự động kiểm tra định dạng mã nguồn tập tin, hoặc gán định dạng mã hoá văn bản tập tin nguồn.
  • hỗ trợ giao diện dòng lệnh , do đó bạn có thể gọi nó trong ứng dụng của bạn.
  • đa ngôn ngữ gui hỗ trợ, bây giờ bao gồm tiếng Anh, tiếng Trung giản thể GBK, Trung Quốc truyền thống BIG5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *